Don’t cry

for W25 Magazine
Patrycja Lorek / MUA: Jola Surmańska